Silikon wysokotemperaturowy 300 ml

  • szt.
  • 49,68 zł / szt.

Silikon wysokotemperaturowy o odporności termicznej po utwardzeniu w zakresie -40° do +250°C (okresowo do 350°C). Produkt jest jednoskładnikową i elastyczną masą odporną na działanie wysokich temperatur o octanowym systemie utwardzania. Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie, charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do szkła, glazury, zabezpieczonych metali i stopów oraz tworzyw sztucznych. Uszczelnienie jest trwale i całkowicie odporne na działanie olejów, benzyn, smarów, oleju napędowego, płynów chłodniczych oraz na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wysokich i niskich temperatur i promieniowanie UV. 

ZASTOSOWANIE
»» Uszczelnianie i klejenie miejsc narażonych na stałe działanie wysokich temperatur
do 250°C (okresowo do 350°C), takich jak: paleniska, kominy, urządzenia grzewcze,
instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, spalinowe, kanały dymowe
»» Zalecany do osadzania furtek paleniskowych w kominkach domowych i piecach
przemysłowych


ZALETY
»» Spoiny odporne na wysokie temperatury, działanie olejów, smarów, kwasów,
długotrwałe działanie wody (również morskiej)
»» Bardzo dobra przyczepność do podłoży szklanych i glazury

 

DANE TECHNICZNE

System utwardzania jednokomponentowy

sieciuje wilgocią z powietrza

Typ utwardzania

octan

Czas obróbki

ok 10 min.

Czas pełnego utwardzenia

2mm/24h przy zachowaniu wilgotności względnej 55%

Temperatura aplikacji (stosowania)

+5° do +40°C

Odporność termiczna (utwardzonego produktu)

-40° do +250°C (okresowo do 350°C)

Poprzeczny moduł rozciągający w temp. 23°C wg ISO 8339

0,40 N/mm²

Twardość Shore A

33 °Sh

Gęstość

1,28 g/cm3

Wydłużenie przy zerwaniu wg ISO 8339

180%

Wydajność

Z kartusza 300ml uzyskuje się ok. 18mb spoiny o wymiarach 4x4mm

Kolorystyka

czerwony, czarny

Przechowywanie i transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +35°C