Uszczelniacze dekarskie

Kauczukowy uszczelniacz dekarski 280 ml

Kauczukowy uszczelniacz dekarski 280 ml

Jednoskładnikowa masa uszczelniająca o konsystencji past do zastosowań dekarskich. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży blacharskich, bitumicznych, betonowych, kamiennych, metalowych, drewnianych, szklanych i większości tworzyw sztucznych. Po utwardzeniu nadaje się do malowania. Jest odporna na działanie niskich i wysokich temperatur oraz promieniowania UV....

30,02 zł / szt.
Żywiczny uszczelniacz dekarski 300 ml

Żywiczny uszczelniacz dekarski 300 ml

Uszczelniacz będący żywiczną masą uszczelniająca o bardzo dobrej przyczepności do podłoży metalowych, betonowych, kamiennych, drewna, szkła i powłok malarskich, pozwala na aplikację pod wodą oraz w czasie intensywnych opadów co umożliwia natychmiastową reperację uszkodzonych przeciekających elementów. Jest trwale plastyczna, co umożliwia dokonywanie korekt na łączonych elementach oraz zabezpiecza przed powstawaniem rozszczelnień podczas pracy elementów składowych konstrukcji dachu. Brak spływalności umożliwia uszczelnianie pionowe w temp do +80°C. Spoina po utwardzeniu może być malowana, jest odporna na działanie wody oraz promieniowanie UV....

41,13 zł / szt.
Bitumiczny uszczelniacz dekarski 300 ml

Bitumiczny uszczelniacz dekarski 300 ml

Kit asfaltowo-kauczukowy uszczelniający, półgęsty jest jednorodną masą barwy czarnej o konsystencji ciągłej pasty. Składa się z kauczuku syntetycznego, asfaltu, plastyfikatorów, środków powierzchniowo czynnych i wypełniaczy. Przeznaczony jest do stosowania w budownictwie do uszczelniania złączy elementów budowlanych oraz lekkiej obudowy na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Może być stosowany np. do uszczelniania połączeń pomiędzy elementami fundamentów, ścian piwnic, dachów, tarasów, świetlików, szklarni, zbiorników na wodę technologiczną i ppoż., obiektów inżynierskich zagłębionych w ziemi, wiaduktów, mostów, dylatacji i połączeń rurociągów....

26,45 zł / szt.